در تماس باشید
مطهری، کوه نور, بن بست هشتم,
[email protected]
Ph: +98.831.705.5448
سوال دارید؟
[email protected]
Ph: +98.831.306.6725
رویداد لوکیشن خرداد ۱۳, ۱۴۰۲

مثلث قرمز در دلگان

رویداد لوکیشن (این ماجرا مثلث قرمز) قصد دارد در یک روز با مشارکت دانش آموزان به استعداد 400 نفر  با محوریت دانش آموزان فرهنگی شهر دلگان،...

نمایش پروژه
رویداد لوکیشن خرداد ۱۳, ۱۴۰۲

مثلث قرمز

رویداد لوکیشن (این ماجرا مثلث قرمز) قصد دارد در یک روز با مشارکت دانش آموزان به استعداد 200 نفر  با محوریت دانش آموزان سمپاد شهر تهران،...

نمایش پروژه
رویداد غدیر خرداد ۱۳, ۱۴۰۲

خونه به خونه مهمونیه

پویش غدیر امسال با عنوان خونه به خونه مهمونیه با هدف نقش آفرینی عموم مردم و انجام یک کنش اجتماعی و حرکت مردمی از طریق اطعام...

نمایش پروژه
اربعین رویداد خرداد ۱۳, ۱۴۰۲

همسفر اربعین

پویش غدیر امسال با عنوان خونه به خونه مهمونیه با هدف نقش آفرینی عموم مردم و انجام یک کنش اجتماعی و حرکت مردمی از طریق اطعام...

نمایش پروژه
رویداد یکودو خرداد ۱۳, ۱۴۰۲

یکودو

پویش غدیر امسال با عنوان خونه به خونه مهمونیه با هدف نقش آفرینی عموم مردم و انجام یک کنش اجتماعی و حرکت مردمی از طریق اطعام...

نمایش پروژه
Scroll

این وب سایت کوکی ها را در رایانه شما ذخیره می کند. Cookie Policy

خرداد ۱۳, ۱۴۰۲

مثلث قرمز در دلگان

رویداد لوکیشن (این ماجرا مثلث قرمز) قصد دارد در یک روز با مشارکت دانش آموزان به استعداد 400 نفر  با محوریت دانش آموزان فرهنگی شهر دلگان،...

 • شرکت کننده

  +400 نفر

 • موضوع

  داستان نویسی

 • مخاطب

  دانش آموزان

نمایش رویداد
خرداد ۱۳, ۱۴۰۲

مثلث قرمز

رویداد لوکیشن (این ماجرا مثلث قرمز) قصد دارد در یک روز با مشارکت دانش آموزان به استعداد 200 نفر  با محوریت دانش آموزان سمپاد شهر تهران،...

 • شرکت کننده

  +200 نفر

 • موضوع

  داستان نویسی

 • مخاطب

  دانش آموزان

نمایش رویداد
خرداد ۱۳, ۱۴۰۲

خونه به خونه مهمونیه

پویش غدیر امسال با عنوان خونه به خونه مهمونیه با هدف نقش آفرینی عموم مردم و انجام یک کنش اجتماعی و حرکت مردمی از طریق اطعام...

 • شرکت کننده

  +1100 نفر

 • موضوع

  پخت 110 هزار پرس غذای خانگی در روز عید غدیر

 • مخاطب

  عموم مردم

نمایش رویداد
خرداد ۱۳, ۱۴۰۲

همسفر اربعین

پویش غدیر امسال با عنوان خونه به خونه مهمونیه با هدف نقش آفرینی عموم مردم و انجام یک کنش اجتماعی و حرکت مردمی از طریق اطعام...

 • شرکت کننده

  +1100 نفر

 • موضوع

  پخت 110 هزار پرس غذای خانگی در روز عید غدیر

 • مخاطب

  عموم مردم

نمایش رویداد
خرداد ۱۳, ۱۴۰۲

یکودو

پویش غدیر امسال با عنوان خونه به خونه مهمونیه با هدف نقش آفرینی عموم مردم و انجام یک کنش اجتماعی و حرکت مردمی از طریق اطعام...

 • شرکت کننده

  +1100 نفر

 • موضوع

  پخت 110 هزار پرس غذای خانگی در روز عید غدیر

 • مخاطب

  عموم مردم

نمایش رویداد