در تماس باشید
مطهری، کوه نور, بن بست هشتم,
[email protected]
Ph: +98.831.705.5448
سوال دارید؟
[email protected]
Ph: +98.831.306.6725
Back

لوکیشن

مثلث قرمز در دلگان

رویداد لوکیشن (این ماجرا مثلث قرمز) قصد دارد در یک روز با مشارکت دانش آموزان به استعداد 400 نفر  با محوریت دانش آموزان فرهنگی شهر دلگان،...

مثلث قرمز

رویداد لوکیشن (این ماجرا مثلث قرمز) قصد دارد در یک روز با مشارکت دانش آموزان به استعداد 200 نفر  با محوریت دانش آموزان سمپاد شهر تهران،...

این وب سایت کوکی ها را در رایانه شما ذخیره می کند. Cookie Policy

خرداد ۱۳, ۱۴۰۲

مثلث قرمز در دلگان

رویداد لوکیشن (این ماجرا مثلث قرمز) قصد دارد در یک روز با مشارکت دانش آموزان به استعداد 400 نفر  با محوریت دانش آموزان فرهنگی شهر دلگان،...

 • شرکت کننده

  +400 نفر

 • موضوع

  داستان نویسی

 • مخاطب

  دانش آموزان

نمایش رویداد
خرداد ۱۳, ۱۴۰۲

مثلث قرمز

رویداد لوکیشن (این ماجرا مثلث قرمز) قصد دارد در یک روز با مشارکت دانش آموزان به استعداد 200 نفر  با محوریت دانش آموزان سمپاد شهر تهران،...

 • شرکت کننده

  +200 نفر

 • موضوع

  داستان نویسی

 • مخاطب

  دانش آموزان

نمایش رویداد